Tekninen dokumentointi

Käyttäjälähtöistä dokumentointia

Me tuotamme laadukasta teknistä dokumentointia tehokkaasti ja kannattavasti. Selkeät ohjeet, esitteet ja piirustukset takaavat helposti valmistettavat tuotteet ja minimoivat virheellisten tuotteiden syntymisen. Dokumentaatio tuotetaan olemassa olevasta datasta tarpeisiisi selkeässä muodossa. Tekemisemme pohjautuu alan standardeihin ja pitkään kokemukseen.

Työpiirustukset

Laadukas ja virheetön tuote vaatii selkeät työpiirustukset. Teemme tuotteille standardin mukaiset osapiirustukset, joiden avulla tuotteet ovat helposti valmistettavia. Työpiirustuksesta selviää valmistamista varten oleelliset tiedot, esimerkiksi vaadittavat pinnanlaadut ja mittatoleranssit. Osien valmistettavuuden vuoksi on tärkeää, että valmistuspiirustukseen lisätään jokainen yksityiskohta.

Ohutlevyosien työpiirustuksissa on huomioitu oikeat projektioiden käännöt levitys- ja kanttauskuvantojen suhteen.

Kokoonpanopiirustukset

Laadimme jokaisesta kokoonpanosta kokoonpanopiirustuksen, jossa on osaluettelo osien ja komponenttien havainnointia varten. Osaluettelosta selviävät kokoonpanossa tarvittavat piirustukselliset komponentit sekä osto-osat. Osat ja komponentit eritellään osaluettelossa piirustusnumeron mukaisesti. Näin estetään virheellisen tuotteen syntyminen.

Kokoonpanopiirustuksen on oltava selkeä ja yksiselitteinen laadukkaan ja nopean valmistettavuuden vuoksi. Kokoonpanopiirustuksessa on myös räjäytyskuvannot, jotka helpottavat luettavuutta sekä tuotteen valmistamista.

Jos tuote muuttuu, piirustuksiin päivitetään revision avulla muutokset. Näin tuotehistoriaa on helppo hallita.

Piirustukset patenttia ja hyödyllisyysmallia varten

Teemme hyödyllisyysmalli- ja patenttipiirustukset ammattitaitoisesti niiden vaatimukset huomioon ottaen. Patentti- ja hyödyllisyysmallikuvissa on erityisen tärkeää kuvien selkeys, vaatimukset ja oikea numerointi. Toimitamme patenttikuvat viitenumeroilla tai ilman, asiakkaan toiveiden mukaan. Piirrämme tekniset kuvat hyödyllisyysmalli- ja patenttihakemuksiin 3D- tai 2D-muodossa.

DXF- ja 3D-tiedostot

  • 3D-mallit: esimerkiksi STEP, IGES, SAT, SOLIDWORKS, Alibre ja Inventor
  • 2D-piirustukset: PDF, DWG ja DXF
  • Työstöratatiedostot: DWG, DXF, STEP ja IGES

3D-suunnittelun lopputuloksena toimitamme työstöratatiedostot tuotantoa varten. Voimme tallentaa 3D-mallit lähes kaikkiin yleisimpiin tiedostomuotoihin. Ohutlevyosasta saamme levityskuvannon DXF-muodossa käden käänteessä valmistusta varten.

Ohjeet, esitteet ja piirustukset

  • Huolto- ja käyttöohjeet
  • Asennusohjeet
  • Räjäytyskuvat
  • PI-kaaviot
  • Tekniset esitteet

Teemme selkeitä ja helposti luettavia ohjeita, esitteitä ja piirustuksia. Huolto-, käyttö- ja asennusohjeisiin laadimme kuvat tietokoneavusteisella suunnitteluohjelmalla (CAD). Tarvittaessa muokkaamme kuvat vektorigrafiikkaohjelmistolla. Ohjeiden luomiseen käytämme taitto-ohjelmaa. Teknisiin esitteisiin lisäämme kuvien ja piirustusten lisäksi muita teknisiä tietoja esimerkiksi erilaisiin taulukoihin.

Ota yhteyttä

Kerro meille ideasi tai kuvaile, millaisesta yhteistyöstä hyötyisitte eniten. Otamme sinuun yhteyttä vuorokauden sisällä. Laitetaan rattaat raksuttamaan!