FEM-laskenta ja analyysit

Käytämme FEM-laskentaohjelmaa varmistamaan tuotteen lujuutta ja jäykkyyttä. FEM-laskennan avulla voimme optimoida tuotteen valmistuskustannukset ja ominaisuudet, jolloin varmistetaan tuotteen kilpailukyky. Lisäksi käytämme erilaisia simulointeja suunnittelun aikana, jolla parannamme tuotteen valmistettavuutta.

Esimerkiksi FEM-analyysillä tarkastellaan ohutlevyrakenteiden joustoa. Tuotteissa käytetään useasti liian paksua levyä, joka nostaa valmistus- ja kuljetuskustannuksia. FEM-analyysin avulla materiaalin paksuus optimoidaan sopivaksi.

FEM-laskenta
FEM-analyysi

Asiakkaamme ohutlevytuotteen jousto analysoitiin kriittisissä kohdissa FEM-ohjelmistolla. Teimme asiakkaalle ehdotuksen materialivahvuudesta, jonka pitäisi olla noin 2 mm. FEM-analyysi osoitti 1mm materiaalin joustavan liian paljon. Asiakkamme päätti tilata varmuuden vuoksi tuotteet 2 mm ja 1 mm materiaalista valmistettuina. Ohutlevytuotteen jousto oli käytännössä vastaava kuin analyysi osoitti, jonka johdosta asiakkaamme päätyi käyttämään 2 mm materiaalia suosituksemme mukaisesti.

Yhteistyöverkoston avulla toimitamme vaativimmatkin lujuuslaskennat.