Suunnitteluohjelmistot ylläpidossa

heinä 24, 2018

Käyttämämme suunnitteluohjelmistot ovat lähes poikkeuksetta ylläpidon piirissä. Tämä mahdollistaa ohjelmistoissa olevien uusimpien versioiden käyttämisen. Jokaisessa ohjelmistossa tulee vuosittain parannuksia ja uusia toiminteita, jotka nopeuttavat ja tehostavat mekaniikkasuunnittelua. Alla on esimerkki, joka tuli viimeisimpien ohjelmistojen mukana.

Yksi tärkeimmistä perusteista ohjelmistojen ylläpidossa on myös ohjelmistovirheiden eli bugien poistuminen. Alla on esitetty kaksi bugia, jotka käyttäjän piti ottaa huomioon mekaniikkasuunnittelussa ja 3D-mallinnuksessa.

Helpotusta ja nopeutta ohutlevysuunnitteluun

SolidWorks 2018:ta version myötä tullut Tab and Slot -toiminto on helpottanut ja nopeuttanut ohutlevysuunnittelua. Sen avulla on erittäin helppo ja nopea tehdä paikoitusnastat ohutlevystä valmistettuihin tuotteisiin tai osiin. Isommat tuotekokonaisuudet saattavat sisältää jopa satoja, levymateriaalista valmistettuja osia. Uusi toiminto säästää runsaasti aikaa paikotusnastojen tekemisessä. Toiminnallisuus estää myös virheiden mahdollisuuden levyn paksuutta muutettaessa, koska nastat ja vastareiät mitoittuvat automaattisesti levymateriaalin paksuuden mukaisesti.

Ohutlevysuunnittelu

Ohjelmistovirheiden poistaminen

Uusimmissa suunnitteluohjelmistoversioissa poistetaan käyttäjien havaitsemia ohjelmavirheitä. Kaikkein harmittavinta on, jos ohjelmavirhe sattuu olemaan vaiheessa, jota käyttäjä käyttää jatkuvasti. Ohjelmistovirheet eli bugit hidastavat suunnittelua ja joissain tapauksissa estävät 3D-mallinnuksen tekemisen kokonaan. DGN Innovationilla on useita 3D-suunnitteluohjelmistoja, joten pystymme kiertämään eri ohjelmistojen rajoitteet ja ohjelmistovirheet tekemällä mekaniikkasuunnittelun toisella ohjelmistolla.

Alla on pari esimerkkiä, jotka piti ottaa huomioon 3D-ohjelmistojen käyttämisessä ennen ohjelmistopäivityksiä. Ohjelmistovirheet on poistettu nyt uusimissa ohjelmistoversioissa.

Uusimmassa Alibre Designin versiossa (2018.1) on poistettu virhe, joka esti ulkokierteen tekemisen, kun akseli sisälsi reiän. Vanhemmissa ohjelmistoversioissa kierre piti tehdä aina ennen sisäreiän mallinnusta. Uuden ohjelmistoversion myötä kierteen mallintaminen onnistuu missä vaiheessa tahansa eli myös sisäreiän ollessa mallinnettuna.

alibre bugi

SolidWorksin 2018 ensimmäiset versiot sisälsivät bugin. Ohutlevyaihion ollessa aseteltuna piirustuspohjaan tietyssä asennossa, Horizontal Ordinate Dimension ja Vertical Ordinate Dimension toimivat juurikin päinvastoin. Kun valittiin Horizontal Ordinate Dimension, mitoitettiin pystyviivojen sijaan vaakaviivoja. Tämä ohjelmistovirhe on korjattu uusimpien ohjelmistoversioiden myötä.

solidworks virhe