Rhinolle vaihtoehto 3D-mallinnuksessa

maalis 23, 2018

Parametriset mekaniikkasuunnitteluohjelmistot, kuten Solidworks ja Alibre, ovat kankeita joissain 3D-mallinnuksissa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tietyt vaativat muodot sekä luonnostelu. Teemme suunnittelua myös Moi3D:llä, joka on osoittautunut erittäin nopeaksi ja joustavaksi työkaluksi SolidWorksin rinnalla.

Moi3D on yhteensopiva Rhinon tiedostojen kanssa

Hankimme aikanaan Moi3D:n, koska kyseinen ohjelma oli osana Alibren tuotepakettia. Alibrella ei pysty mallintamaan edelleenkään monimutkaisia muotoja, jotka vaativat pintamallinnusominaisuuksia. Hankittuamme SolidWorksin, Moi3D:n käyttö pintamallinuksen osalta on jäänyt vähemmälle. Moi3D:n on luonut sama ohjelmoija kuin Rhinon, joka on tunnetumpi ja käytetympi 3D-ohjelmisto Suomessa. Moi3D:n tiedostomuoto on yhteensopiva Rhinon 3dm:n kanssa. Pystymme muokkaamaan Rhinolla luotuja 3D-malleja. Yhteensopivuudesta johtuen eräät Rhino käyttäjät ovat ottaneet Moi3D:n rinnakkaiskäyttöön.

Rhinon ja Moi3D:n mallinnuksen filosofia on täysin erilainen kuin esimerkiksi SolidWorksissä. SolidWorksissä luodaan piirrepuu, josta mittojen muuttaminen käy käden käänteessä numeroarvoa muuttamalla. Moi3D:ssä ei luoda piirrepuuta eikä mittoja pystytä muokkaamaan numeerisilla arvoilla.

Helppoutta luonnosteluun

Moi3D:n yksi vahvuus on luonnostelu. Kaikki osat luodaan yhteen 3D-mallin eikä erillisiä osa- ja kokoonpanotiedostoja tarvita. Moi3D:n mallinnustyyli on erittäin nopea luonnosteluun ja sen muokkaamiseen.

SolidWorksissä mallinnetaan osat ensin, jonka jälkeen luodaan kokoonpano. Kokoonpanoon tuodaan osat yksi kerrallaan.  SolidWorksissäkin on mahdollisuus luoda useita osia yhden osatiedoston sisälle, mutta tämä ei ole yhtä kätevää kuin Moi3D:ssä.

Tämän jutun tekijä on testannut Rhinoa pitäen Moi3D:tä paljon helpommin opittavana ja käyttöliittymää selkeämpänä Rhinoon verrattuna. Vastaavan kaltaisen palautteen ovat antaneet useat entiset Rhino-käyttäjät Moi3D-keskustelupalstalla. Moi3D on ominaisuuksiltaan paljon rajoittuneempi kuin Rhino. Moi3D:hen eo pysty asentamaan kolmannen osapuolen sovelluksia kuten CAM:ia tai venesuunnittelussa käytettäviä apuohjelmia.

Käytämme Moi3D:tä esimerkiksi muotoiluun, jos mallinnus SolidWorksillä on vaikeampaa. Ohjelman käyttöä lopulliseen mallinnukseen rajoittaa asiakkaiden tarve saada tiedostot yleensä esim. SolidWorks-tiedostomuodossa piirrepuussa olevine historiatietoineen.

Ei sovi ainoaksi ohjelmaksi mekaniikkasuunnitteluun

Moi3D ei sovellu ainoaksi suunnitteluohjelmaksi mekaniikkasuunnitteluun. Ohjelmalla ei voi luoda piirustuksia eikä osaluetteloita. Myöskään ohutlevysuunnittelu ei onnistu. Ohjelma on hyvä lisä parametrisen 3D-ohjelman rinnalla. Yleisin käyttömme ohjelmalle on karkea luonnostelu ja skitsailu.