Ohutlevysuunnittelusta saatavat dokumentit

tammi 7, 2019

Meiltä on kysytty, mitä dokumentteja on saatavilla ohutlevyosien valmistusta varten?

Ohutlevysuunnittelun työkaluna toimii pääasiassa joko SolidWorks tai Alibre Design. Lisäksi voimme suunnitella osat esimerkiksi Autodesk Inventorilla tai Vertex G4 -suunnitteluohjelmistoilla.

Työpiirustukset

Työpiirustukset voimme toimittaa esimerkiksi PDF tai DWG-tiedostomuodossa, joten työpiirustukset on helppo avata ja tulostaa ilman erillisiä CAD-suunnitteluohjelmia. Työpiirustus käsittää ohutlevytuotteen taivutettuna ja levitysaihion. Taivutuskuvannosta selviää taivutusmitat, ainevahvuus ja taivutuskulmat. Levitysaihiokuvannosta selviää aihion mitat, aukotukset ja yleensä myös taivutustekstit. Työpiirustukseen on merkitty tuotteen materiaali ja mahdolliset pinnoitukset.

Esimerkkipiirustus ohutlevytuotteen valmistamiseksi

DXF- ja 3D-tiedostot

Ohutlevyosan aihio leikataan esimerkiksi levytyöstökeskuksella tai laserilla. Leikkausta varten tarvitaan levitysaihion geometria, joka saadaan 3D-suunnitteluohjelmasta helposti. Geometria siirretään työstökoneille joko 2D-geometriana DXF-tiedoston avulla tai apuna käytetään 3D-mallia.

DXF-tiedosto ei sisällä yleensä ylimääräisä viivoja.

LISÄTIETOA OHUTLEVYSUUNNITTELUSTA

SÄHKÖPOSTI: juha.lievonen(at)dgn.fi

PUHELIN: 040 715 0972