Ohutlevyrakenteen suunnittelu

huhti 16, 2018

Ohutlevytuotteita suunnitellessa on huomioitava monta seikkaa, jotta saavutetaan laadukas ja valmistuskustannuksellisesti kilpailukykyinen ohutlevytuote.

DGN Innovation huomio valmistuksen laitekannan ohutlevyrakenteita suunnitellessa. 3D-suunnitteluohjelmat mahdollistavat nykyään erittäin helpon ohutlevysuunnittelun, mutta suunnittelussa korostuu entistä enemmän suunnittelun laadukkuus ja suunnittelukokemus.

Ohutlevyrakenteista voidaan suunnitella useampia eri versiota, esimerkiksi leikataanko se laserilla vai levytyöstökeskuksella. Versiossa huomioidaan molempien laitekantojen tietyt ominaispiirteet. Versiot korostuvat varsinkin sarjatuotteissa, joissa voidaan saavuttaa jopa kymmenien prosenttien säästö valmistuskustannuksissa hyvällä ohutlevysuunnittelulla.

Ohutlevyrakenteen kokoaminen helppoa

Suunnittelemme ohutlevyrakenteisiin kohdistusnastat, joiden avulla ohutlevyosat on helppo kohdistaa kokoonpano- ja hitsausvaiheessa. Kohdistusnastojen avulla vältetään hitsausvaiheen mittavirheitä. Kuvassa näkyvässä kokoonpanossa on kaksi erilaista osaa, profiili ja tukilevyt (3kpl). Profiiliin on tehty aukot tukilevyjen kohdalle. Tukilevyissä on aukkoja vastaavat kohdistusnastat, joiden avulla tukilevyt kohdistuvat oikeaan kohtaan profiilin pituus- ja leveyssuunnassa.

Aukkojen suunnittelussa on huomioitava esimerkiksi levytyöstökeskuksen työkalukanta. Aukon suositeltava koko ei saa olla esimerkiksi 1,8 x 22,5 mm, koska levytyöstökeskuksella ei ole välttämättä aukkoa vastaavaa kokoa olevaa työkalua tai minimi työkalun leveys on esimerkiksi 2 mm.

Suunnittelemme edellä mainitun liitoksen valmistuskannalle sopivaksi. Huomioimme ohutlevysuunnittelussa levytyöstökeskuksen yleisimmät työkalut, jotta ohutlevyosan valmistus on mahdollista mahdollisimman monella valmistajalla.

Ohutlevyrakenteen suunnittelu