Mekaniikkasuunnittelun tuntihinta

huhti 8, 2024

Mekaniikkasuunnittelun kustannukset kiinnostavat luonnollisesti suunnitteluprojektin eri vaiheissa. Mitään vakiohintaa emme ole lähteneet tarjoamaan julkisesti eikä näin hinnastoa löydy www-sivuiltamme. Miksi?

Jokainen projekti on aina erilainen ja laajuus vaihtelee samantyylisenkin tuotteen välillä. Hyvin spesifioitu tuote on yleensä edullisempi suunnitella verrattuna huonosti määriteltyyn tuotteeseen nähden, koska muutoskierroksia tulee helposti enemmän. Esimerkiksi vaikkapa parturi pystyy helposti määrittelemään leikkuuajan, koska hiusten leikkaamisen käytetyn ajan vaihtelu ja käytetty aika ovat heillä tiedossa. Mekaniikkasuunnittelussa käytetty aika voi moninkertaistuakin samantyylisten tuotteiden välillä erinäisien seikkojen takia. Tämän vuoksi järkevää hinnastoa ei pysty määrittelemään ilman projektiin tutustumista.

Hinnoittelumalleja on yleensä kolme

  1. Tuntipohjainen hinnoittelu

  2. Budjettihinta

  3. Kiinteä tarjous

Meillä suosituimmat laskutusmallit ovat tuntihinnoittelu ja budjettihinta. Näissä vaihtoehdoissa asiakas maksaa aidosti käytetyistä tunneista.

Mekaniikkasuunnittelun budjettihinta

Budjettihinnassa annamme tuntiaika-arvion, joka on suunnitteluun käytetyn ajan arvio. Olemme sopineet asiakkaidemme kanssa, että tuntiarvio voi ylittyä tietyllä tuntimäärällä. Laskutus tapahtuu tuntilaskutusperusteisesti eli jos tuntimäärä jää alle budjetoidun, projekti tulee asiakkaalle budjettihintaa edullisemmaksi.

Mekaniikkasuunnittelun tuntipohjainen hinnoittelu

Tuntipohjainen hinnoittelu on meillä suosituin. Asiakkaat tilaavat meiltä töitä sovitulla tuntihinnalla. Yleensä ensimmäisen budjettihinnalla tilatun työn jälkeen siirrymme suoraan tuntipohjaiseen hinnoitteluun, koska tämä helpottaa molemminpuolista yhteistyötä. Käytämme tuntiseurannassa Heeros PSA-järjestelmää, josta saadaan esimerkiksi tuntiraportit. Asiakkaan kanssa on sovittu etukäteen millä tarkkuudella tuntilaskutusta halutaan seurattavan. Osa asiakkaista haluaa tietää vain tuntimäärän, mutta mahdollisuus on sopia tarkemmasta seurannasta.

Tarjous

Tarjouspohjainen mekaniikkasuunnittelu on yleensä vähiten kustannustehokkain ratkaisu asiakkaalle. Tarjouspohjaisessa työssä sitoudumme tekemään työn sovitulla hinnalla ja käytännössä joudumme laskemaan budjettihintaan marginaalin. Käytännössä kiinteäksi sovittu tarjous on samansuuruinen kuin budjettihinta lisättynä sovitulla tuntimäärän ylityksellä. Tämän vuoksi kiinteitä hintoja emme juuri käytä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Lisätietoa mekaniikkasuunnittelun hinnoittelusta

Juha Lievonen

juha.lievonen@dgn.fi

Puh. 040 715 0972