Esiselvityksen laatiminen ennen suunnittelua

heinä 12, 2018

Riittävän perusteellinen esiselvitys takaa onnistuneen tuote- ja mekaniikkasuunnittelun. Saimme toimeksiannon keväällä 2018 tuotteen mekaniikkasuunnittelua varten. Aloituspalaverin jälkeen meille ja asiakkaallemme selvisi, että tuotteen esiselvitys oli täysin tekemättä. Täten tuotteelle asetettuja vaatimuksia ei voitu antaa suunnittelua varten.

Esiselvitys ennen mekaniikkasuunnittelua

Suunnitteluprojekti aloitettiin meidän laatimalla esiselvityksellä, jossa kartoitettiin potentiaaliset asiakkaat, laitteen käyttötapa, lopullinen käyttötarkoitus ja mahdollinen kiinnostus tuotteeseen. Selvitys toteutettiin kirjallisen materiaalin lisäksi ottamalla yhteyttä potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin, asiakkaisiin ja käyttäjiin sähköpostilla ja puhelimitse. Selvityksen perusteella saatiin lähtökohdat hyvälle spesifikaatiolle. Esiselvityksen lopputuloksena voi syntyä myös mahdollisia hyviä yhteistyömahdollisuuksia ja löytää tuotteelle testaus- ja kehitysympäristö.

Hyvin laadittu esiselvitys antoi erittäin hyvän pohja luoda asiakastarpeita tyydyttävä spesifikaatio, jonka perusteella aloitamme tekemään tuote- ja mekaniikkasuunnittelua. Tuotesuunnittelun toteutamme SolidWorksillä. Olemme auttamassa asiakasta myös proto- ja testausvaiheessa.

 

 

LISÄTIETOA ESISELVITYKSISTÄ JA SPESIFIKAATIOISTA

Juha Lievonen

PUH: 040 715 0972

juha.lievonen(at)dgn.fi