Suunnitteluohjelmistot

heinä 13, 2018

Meille on tullut kysymyksiä mekaniikkasuunnitteluprojektien yhteydessä, mitä suunnitteluohjelmistoja käytämme.

Projektiluontoisessa mekaniikkasuunnittelussa suunnitteluohjelmistolla ei ole juurikaan merkitystä. Yleensä sama ja yksi suunnittelija / suunnittelutiimi tekee suunnittelun loppuun ja mahdollisesti tekee muokkauksia siihen jälkikäteen samalla suunnitteluohjelmistoilla.

Tuotesuunnittelussa, jossa tuotetta hiotaan ja muokataan jopa vuosien ajan, suunnitteluohjelmistolla on merkitystä yhteensopivuuksien vuoksi. Esimerkiksi SolidWorksillä luotuja 3D-malleja ja piirustuksia ei voi muokata Autodesk Inventorissa tai Vertex G4:ssa ilman uudelleen mallinnusta ja piirustuksen luontia. Toki suurimmissa osissa 3D-suunnitteluohjelmistoja on nykyään ”Direct Edit” -ominaisuudet, joiden avulla esimerkiksi STEP-formaatissa olevia 3D-malleja on mahdollista muokata. Siltikin piirustukset on luotava uudelleen.

DirectEdit

 

 

Uudelleen mallinnus on nopeaa

Toisaalta uudelleen mallinnus on erittäin nopea toimenpide. Olemme saaneet toimeksiantoja, jossa alkuperäiset 3D-mallit ovat mallinnettu SketchUpilla, Autodesk Fusionilla ja Creolla. Uudelleen mallinnusaika SolidWorksillä tai Alibrella on ollut osaa kohden yleensä muutamista minuutista puoleen tuntiin riippuen osan vaativuudesta. Jos kyseessä on esimerkiksi ruiskuvaluosa, uudelleen mallinnusaika voi olla jopa useita tunteja. Ruiskuvaluosissa käytämmekin mahdollisimman pitkälle ohjelmistojen Direct Edit-ominaisuuksia.

Suunnitteluohjelmistomme

Alla mainitut suunnitteluohjelmistot ovat käytössämme. Investoimme ohjelmistoihin aktiivisesti asiakastarpeiden mukaisesti.

  • SolidWorks
  • Autodesk Inventor
  • Vertex G4 (vuokralisenssi)
  • Alibre Design
  • Moi3D (Rhino yhteensopiva)
  • ViaCAD
  • Autodesk Fusion

Käytämme SolidWorksin lujuuslaskentamoduulin lisäksi Mecway -analyysiohjelmistoa.

LISÄTIETOA OHJELMISTOISTAMME

Juha Lievonen

juha.lievonen(at)dgn.fi

PUH: 040 715 0972