Sähkömekaanisten tuotteiden mekaniikkasuunnittelu

syys 3, 2018

Omaamme kokemusta sähkömekaanisten tuotteiden mekaniikkasuunnittelusta lähes 10 vuoden ajalta. Sähkömekaaniset tuotteet ovat sisältäneet esimerkiksi pumppuja, moottoreita, valaistusta, lämmitystä ja muita komponentteja, joissa kulkee sähköä. Yhteistyöverkostostamme löytyy elektroniikka- ja sähkösuunnittelua, jotka mahdollistavat kokonaisten laitteistojen ja tuotteiden suunnittelun.

Spesifikaatio

Sähkömekaanisen tuotteen mekaniikkasuunnittelu aloitetaan lähes aina spesifikaation laatimisella. Tämä on yksi olennaisimmasta työvaiheesta laadukkaan mekaniikkasuunnittelu kannalta. Tässä vaiheessa määritellään esimerkiksi moottorin vaatima voima ja jännite. Toki spesifikaatio päivittyy suunnitteluprosessin aikana, joten spekseihin lyödyt arvot eivät ole kiveen hakattuja

Esisuunnittelu

Esisuunnittelussa tehdään karkeaa suunnittelua, jossa komponentit sijoitetaan oikeisin paikkoihin tuotteessa. Luomme esisuunnittelunkin yleensä jo suunnitteluohjelmistoilla. Esisuunnittelussa luomme yleensä useita eri versioita, jossa tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja. Käytämme esisuunnittelussa varsinaisen mekaniikkasuunnitteluohjelmistojen (SOLIDWORKS, Alibre Design tai Autodesk Inventor) lisäksi NURBS-mallinnusohjelmistoa (Moi3D), koska se takaa erittäin nopean suunnitteluprosessin.

Mekaniikkasuunnittelu

Varsinainen mekaniikkasuunnittelu tehdään yhteistyössä asiakkaan lisäksi muun muassa elektroniikka- ja sähkösuunnittelijan kanssa. Elektroniikkakomponenteilla on erilaisia tila- ja sijoitteluvaatimuksia, jotka on otettava huomioon mekaniikkasuunnittelussa. Teemme tuotteiden mekaniikkasuunnittelun 3D-suunnitteluohjelmistoilla, jotka mahdollistavat oikeanmuotoisten ja kokoisten komponenttien sijoittelun 3D-malliin. Näin tuote on tarkasteltu fyysisiltä mitoiltaan ennen valmistusta kaikkien komponenttien osalta. Mekaniikkasuunnittelu toteutetaan SOLIDWORKSillä, Alibre Designillä tai Autodesk Inventorilla.

Pyrimme mallintamaan 3D-mallin aina samalla 3D-ohjelmistolla, koska mallin muokkaaminen on tällöin yksinkertaisinta ja varminta. Olemme havainneet kuitenkin jokaisessa ohjelmistoissa tiettyjä puutteita ja rajoitteita, joten voimme käyttää ohjelmistoja myös toistensa tukena. Tämä mahdollistaa lähes jokaisen muodon mallinnuksen.


LISÄTIETOA SÄHKÖMEKAANISEN TUOTTEEN MEKANIIKKASUUNNITTELUSTA

DGN Innovation

www.dgn.fi

Juha Lievonen

juha.lievonen(at)dgn.fi

PUH: 040 715 0972