Referenssit-vanha

Luottamukselliset asiakassuhteet

Tällä sivulla on mainittu muutamia asiakasesimerkkejä, ketkä ovat käyttäneet meidän mekaniikkasuunnittelu-, ohutlevysuunnittelu- ja dokumentointipalvelujamme. Asiakassuhteet hoidamme aina luottamuksellisesti ja ammattitaidolla. Asiakassuhteet ovat olleet yleensä pitkiä ja yli 95% prosenttia asiakkaistamme ovat päätyneet tilamaan palveluitamme useammin kuin kerran.


Genetta / Kiipeämiskengän suunnittelu

DGN Innovation on ollut Genetan yhteistyökumppani kiipeilykengän tuotekehityksessä. Olemme tehneet tuotteelle mekaniikkasuunnittelua, joka on käsittänyt muun muassa uusien innovatiivisten ratkaisujen keksimistä, ideoiden jalostamista teolliseen muotoon ja työpiirustusten tekemistä.

Mekaniikkasuunnittelun lisäksi teimme markkinointikuvia, jotka mahdollisitivat tuotteen esittämisen sidosryhmille jo ideavaiheessa.


Arestech Oy / Peliseinän suunnittelu

DGN Innovation on tehnyt mekaniikkasuunnittelua ja teknistä dokumentointia Arestechin projekteihin. Suunnittelu on käsittänyt muovituotteiden suunnittelua, sähkömekaanisten laitteiden mekaniikkasuunnittelua ja ohutlevysuunnittelua. DGN Innovation on toimittanut suunnittelun lisäksi tarvittavat tekniset dokumentit.

Peliseinän mekaniikkasuunnittelu


Valesokkeli / Mallinnuskuvat asennusohjeisiin

DGN Innovation teki havainnekuvat valesokkelikengän asennusohjetta varten Valesokkelille. Työ käsitti 3D-mallinnuksen lisäksi visualisoinnin eri asennusvaiheista.

Valesokkelikenka

Suomen LVI-Kotelo / Tuotesuunnittelu

Suomen LVI-Kotelo Oy on mikkeliläinen talotekniikkakotelovalmistaja. Talotekniikkakotelot käsittävät putki- ja kaapelikotelot eri tiloihin ja käyttötarkoituksiin: teräksiset putki- ja kaapelikotelot, palosuojatut sähkökotelot, MDF-kotelot huoneistoihin ja ulkokotelot Suomen rankkoihin olosuhteisiin.


Living Spaces Oy / mekaniikkasuunnittelu ja 3D-mallinnus

DGN Innovation on suunnitellut tuotteitamme meidän hahmotelmien perusteella. Luonnos on toimitettu esimerkiksi 2D-kuvana tai STL-tiedostona. Suunnitteluun tarvittavat palaverit toteutettiin etäyhteydellä, missä yhteydessä DGN Innovation opasti kappaleisiin tehtäviä muutoksia muottikustannuksien alentamiseksi.
Nopeaan tuotekehityssykliin he vastasivat joustavilla aikatauluilla. Yleisesti ottaen erittäin monipuolisesti palveleva yritys, josta on tullut luotettava yhteistyökumppani uutta teknologiaa toteutettaessa täysin uusilla tuotantotavoilla. Meille hyvinkin haastava tuotekehitysaika muuntui inhimilliseksi ja selkeästi stressittömämmäksi DGN:n nopean, joustavan ja monialaisen palvelukonseptin ansiosta.
Erityiskiitos parhaan tuotantotavan ja asiantuntevimpien kolmansien osapuolten etsimisestä vaativan asiakasprototyypin tuotantohankkeessamme.

Mika Myllylä, toimitusjohtaja Living Spaces oy