Ohutlevykappaleeksi muuntaminen

maalis 25, 2018

Olemme saaneet useita kyselyjä, voimmeko muuntaa esimerkiksi Onhshapella tai Rhinolla tehtyjä 3D-malleja ohutlevyosiksi. Asiakkaillamme on tarve saada 3D-mallista levityskuva tuotantoa varten. Ohjelmistomme kykenevät kääntämään 3D-mallin ohutlevyosaksi ilman uudelleen mallinnusta. Käytämme tähän prosessiin Alibre Designia, ellei asiakkaamme välttämättä halua mallinuksen tehtävän esimerkiksi SolidWorksilla. Alibre on osoittautunut monipuolisemmaksi tähän toimenpiteeseen.

Näytämme erään Onshapella mallinnetun kotelorakenteen muutoksen ohutlevyosaksi. Käsityksemme mukaan Onsahpella pystyy muodostamaan ohutlevyosia, mutta ominaisuus ei ole ollut siinä historian alusta alkaen. Asiakkaamme antoi suostumuksen käyttää heidän mallintamaa osaa esimerkkinä.

Kuvassa 1 esiintyvä osa on mallinnettu tavalliseksi 3D-malliksi eli ei ole mallinnettu ohutlevyosaksi. Nurkat ovat kiinteitä eikä näin osasta saada levityskuvaa 3D-ohjelmistoilla ilman tulevia toimenpiteitä. Nurkissa voi olla pyöristykset, mutta ne eivät ole välttämättömiä ohutlevymuunnoksen kannalta.

Ohutlevyosa

Kuva 1.  Alkuperäinen 3D-malli

Solid Ohutlevyksi

Käänsimme esimerkissä alkuperäisen osan Alibre Designillä ohutlevyosaksi käden käänteessä. Osaa ei tarvitse 3D-mallintaa uudelleen. Kovertoimme osan siihen tarkoitetulla toiminnolla ohutlevyosaksi. Ainevahvuus määritellään ohjelmassa parametreillä eli alkuperäisen osan ainevahvuutta voidaan muuttaa. Nyt ohutlevyosan nurkat ovat oikein, miten niiden kuulukin olla.

Ohutlevyosaa voidaan nyt muokata. Tuotteen ei tarvitse olla täysin valmis ennen konvertointia. Esimerkiksi taivutuksien pituutta voidaan muuttaa ja reikiä lisätä.

Käytämme tätä prosessia hyödyksi tietyn muodon omaavien ohutlevyosien kanssa, koska ohutlevykappaleiden mallintaminen on paljon nopeampaa ja joustavampaa, varsinkin Alibre Designiä käytettäessä.

Konvertointi nopeuttaa mekaniikkasuunnittelua, koska monimutkaisimmat osat vievät mallinnusaikaa. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää myös esimerkiksi STEP tai IGES -muodossa oleviin ohutlevymalleihin, jossa ei ole piirrepuuta.

Ohutlevyosa

Kuva 2. Ohutlevyosa levitettynä

Ohutlevyosa

Kuva 3. Ohutlevyosa muodostettu normaalista osasta.