Mesh-mallien käsittely mekaniikkasuunnittelussa

maalis 13, 2018

Mekaniikkasuunnitteluohjelmistoissa, kuten SolidWorksissä tai Alibre Designissä, käytetään solid-malleja. 3D-mallinnusta tehdään myös esimerkiksi SketchUpilla, joka tuottaa mesh-malleja. Mesh-mallien käsittely on hyvin halkalaa mekaniikkasuunnitteluohjelmistoilla. Me pystymme kuitenkin konvertoimaan ne nopeasti tietyin rajaehdoin.

Esimerkkinä käytämme sylinterin muotoista kappaletta, jossa on reikä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieriö ja reikä ovat täysin pyöreitä Solid-mallissa. Osa mallinnettu SolidWorksillä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesh-mallissa ympyrä koostuu lyhyistä viivoista.

 

 

 

 

 

 

Mesh-mallista muutettu solid-malli, jolloin geometria on täysin identtinen solid-mallinnuksella luodun kanssa.

Yksinkertainen Mesh-malli voidaan konvertoida solid-malliksi ilman uudelleen mallinnusta. Lyhyistä viivoista koostuva ympyrä muuttuu oikeaksi ympyräksi konvertoinnin aikana. Käytämme konvertointiin Alibre Designia, jossa on erillinen Import toiminto mesh-malleja varten. Konvertoitavaksi tiedostoksi sopii ainoastaan suhteellisen yksinkertainen 3D-malli. Monimutkaiset muodot mallinnamme uudelleen. Konvertointi on nopea toimenpide, joten yritämme aina sitä ensimmäisenä mesh-mallien kanssa.