Tekninen dokumentointi

Piirustukset valmistukseen

 • Työpiirustukset
 • Kokoonpanopiirustukset
 • Räjäytyskuvat

Työpiirustus

Laadukas ja virheetön tuote vaatii selkeät työpiirustukset. Teemme standardin mukaiset osapiirustukset, joiden avulla tuotteet ovat helposti valmistettavia. Työpiirustuksesta selviää mm. vaadittavat pinnanlaadut, mittatoleranssit ja muut valmistuksessa oleelliset tiedot. Ohutlevyosien työpiirustuksissa on huomioitu oikeat projektioiden käännöt levitys- ja kanttauskuvantojen suhteen.

Yksi oleellinen tieto piirustuskentässä on  yleistoleranssi, jolla määritetään tuotteen yleinen mittatarkkuus. Valmistuspiirustukseen lisätään jokainen yksityiskohta osan valmistettavuuden vuoksi.

Kokoonpanopiirustus

Laadimme jokaisesta kokoonpanosta kokoonpanopiirustuksen, jossa on osaluettelo osien ja komponenttien havainnontia varten. Osat ja komponentit ovat eriteltynä osaluettelossa piirustusnumeron mukaisesti.

Kokoonpanopiirustuksen on oltava yksiselitteinen laadukkaan ja nopean valmistuksen kannalta. Kokoonpanopiirustukseen teemme räjäytyskuvannot, jotka helpottavat kokoonpanopiirustuksen luettavauutta sekä tuotteen valmistusta. Osaluettelosta käy selville kokoonpanossa tarvittavat piirustukselliset komponentit sekä osto-osat. Jokainen komponentti, osa ja kokoonpano on yksilöity uniikilla piirustusnumerolla, jolla estetään virheellisen tuotteen syntyminen. Tuotteen muuttuessa piirustuksiin päivitetään revision avulla muutokset ja näin tuotehistoria säilyy hyvin hallittavissa.

Piirustus patenttia ja hyödyllisyysmallia varten

 • Kuvannot eri projektioista
 • Mahdollista laittaa numerot ja tekstit
 • Huomioitu hyödyllisyysmalli- ja patenttipiirustusten vaatimukset
Patenttipiirustus

Teemme hyödyllisyysmalli- ja patenttipiirustukset niiden vaatimukset huomoioiden. Patenttikuvissa ei saa olla esimerkiksi mitoitusta eikä piirustuksessa käytetä piirustuspohjaa. Toimitamme patenttikuvat viitenumeroinnilla tai ilman niitä. Piirrämme tekniset kuvat hyödyllisyysmalli- ja patenttihakemuksiin 3D- tai 2D-muodossa.

Patentti- ja hyödyllisyysmallikuvissa on erityisen tärkeää kuvien selkeys, vaatimukset ja oikea numerointi.

DXF- ja 3D-tiedostot

 • 3D-mallit: esimerkiksi STEP, IGES, SAT, SOLIDWORKS, Alibre ja Inventor
 • 2D-piirustukset: PDF, DWG ja DXF
 • Työstöratatiedostot: DWG, DXF, STEP ja IGES

3D-suunnittelun lopputuloksena toimitamme työstöratatiedostot tuotantoa varten. Ohutlevyosasta saamme levityskuvannon DXF-muodossa valmistukseen käden käänteessä. 3D-mallit voidaan tallentaa lähes kaikkiin yleisimpiin tiedostomuotoihin kuten STEP, IGES ja STL.

Ohjeet, esitteet ja piirustukset

 • Huolto- ja käyttöohjeet
 • Asennusohjeet
 • Räjäytyskuvat
 • PI-kaaviot
 • Tekniset esitteet

Huolto-, käyttö- ja asennusohjeisiin laaditaan kuvat CAD-ohjelmistolla. Kuvat muokkaamme tarpeen vaatiessa vektorigrafiikkaohjelmistolla. Ohjeiden luomiseen käytämme lisäksi taitto-ohjelmaa, jolloin ohje on selkeä ja helposti luettava.

Teemme teknisiä esitteitä, joihin lisätään kuvien ja piirustusten lisäksi esimerkiksi taulukko ja muuta teknistä tietoa.