Tuotteen dokumenttien hallinta

Tuotteen elinkaari on tavanomaisesti lyhimmillään vuosia, mutta parhaimmillaan
kymmeniä vuosia. Tuotteen elinkaaren aikana tehdään lähes poikkeuksetta
tuotekehitystä mekaniikan suhteen. Erittäin harvoin tuote on heti valmis eikä
tuotteeseen tehtäisi asiakaslähtöistä tuotekehitystä.

Tuotteen kehittymisen vuoksi tuotteen dokumentointi ja sen hallinta on
tärkeässä roolissa laadukkaassa mekaniikkasuunnittelussa. Vieläkin tapaa
yrityksiä, joilla ei ole tuotteen osille yksilöivää piirustusnumeroa. Tämä on erittäin
vaarallistakin, koska samalla nimityksellä olevia osia on ollut jopa kymmeniä
saman yrityksen sisällä. Tämän vuoksi alihankkijat eivät aina edes tiedä,
millaista osaa tilaaja pyytää, jos tilauksessa lukee vaikkapa ”5kpl pohjalevyjä”.
Kyllähän alihankkija saa sen valmistettua, kun jonkinlainen kuva on mukana,
mutta vanhoja ohjelmia tai muita tuotannossa tarvittavia dokumentteja ei voida
aina hyödyntää. Tämä johtaa selvään kustannuksien nousuun.

DGN Innovationin teknisissä piirustuksissa on aina yksilöivä piirustusnumero
eikä samalla piirustusnumerolla olevia piirustuksia voi olla edes eri
asiakkailla. Olemme parhaillaan kartoittamassa ja kehittämässä
tuotedokumentaation eri ratkaisuja, joka mahdollistaa laadukkaammat
tuotedokumentit asiakkaillemme ja alihankkijoille.

Lisätietoa mekaniikkasuunnittelusta ja tuotedokumentaatiosta

juha.lievonen(at)dgn.fi

Puh. 040 715 0972