Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelussa hallitsemme osa-alueet alusta loppun saakka: idean jalostamisen skitsiksi, konseptisuunnittelun, muotoilun, rakennesuunnittelun ja dokumentoinnin. Suunnittelun lisäksi voimme etsiä yhteistyökumppanit osien ja kokoonpanon valmistukseen. Vahvuutemme on integroida koko suunnitteluprosessi helpoksi työvaiheeksi. Kauttamme saa mekaniikkasuunnittelun lisäksi lujuuslaskennan, muotoilun, elektroniikkasuunnittelun ja alihankintavalmistusta prototyypistä lopputuotteeseen saakka. Pyrimme kehittämään ammattitaitoa ja suunnitteluosaamista emmekä jämähdä samoihin työskentelytapoihin vuosiksi. Innovatiiviset ratkaisut mahdollistavat suorituskykyisen tuotteen, jonka avulla tuotteen myyminen on helpompaa.

Omaamme vankan ja laajan kokemuksen mekaniikkasuunnittelun saralta. Vuosien varrella olemme suunnitelleet muun muassa tuotteita ja laitteita rakennus- ja talotekniikkaan, sahateollisuuteen ja kuluttajamarkkinoille. Suunnittelemamme tuotteet ovat koostuneet yksittäisistä osista satoihin osiin.

Tuote tai laite voidaan testata simulointityökalulla ennen prototyyppi vaihetta, jolloin tuotekehityskustannukset laskevat.

Tuotesuunnittelu

Tuotesuunnittelu pitää sisällä mekaniikkasuunnittelun lisäksi muotoilun, joka on erityisen tärkeä esimerkiksi kuluttajamarkkinoille suunnatuissa tuotteissa. Tuotesuunnittelulla voidaan parantaa olemassa olevan tuotteen ominaisuuksia tai laskea valmistushintaa. Yksi yleinen syy kehittää tuotetta on valmistushinnan laskeminen, tuotteen päivitys teknisiltä ominaisuksiltaan tai ulkonäöltään. Useat tuotteet olemme suunnitelleet elinkaaren alusta alkaen ja päivitämme tuotteita säännöllisesti asiakkaiden toiveiden mukaan.

Tuotesuunnittelussa käytämme 3D-suunnitteluohjelmistoja. Suunnittelutyökalumme mahdollistavat monimutkaisten muotojen mallintamisen ja käytössämme on eri mallinnustekniikoita hyödyntäviä 3D-suunnitteluohjelmistoja. 3D-suunnitteluohjelmistot mahdollistavat modulaaristen tuotteiden tuotesuunnittelun nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Suunniteltava tuote voi olla valmistettu lähes millä valmistustekniikalla tahansa, me osaamme suunnitella ne. Käytämme tuotteissamme terästen ja muovien lisäksi muun muassa erilaisia rakennuslevyjä kuten MDF- ja kipsilevyä.

Koneiden ja laitteiden mekaniikkasuunnittelu

Suunnittelemme teollisuuteen suuntautuvia laitteita ja koneita, jotka sisältävät esimerkiksi teräsrakenteita, ohutlevyosia, alumiiniprofiilista koostuvia rakenteita, koneistettavia osia ja ostokomponentteja. Yksittäisen laitteen valmistuskustannukset pyrimme pitämään matalina tehokkaalla ja luovalla mekaniikkasuunnittelulla. Teollisuuteen suuntautuvissa järjestelmissä voi erottautua korkealuokkaisella muotoilulla, jolla voidaan ratkaista jopa laitekaupan syntyminen. Tyylikkäästi muotoiltu laitekokonaisuus erottautuu edukseen esimerkiksi teollisuushallissa, jolloin laitteesta syntyy laadukas mielikuva.

Muovituotesuunnittelu

Suunnittelemme 3D-tulostettavia, koneistettavia ja ruiskuvalettavia muoviosia. FDM-teknologialla tulostettavat muoviosat vaativat tulostustekniikan hallintaa, josta meillä on vankka kokemus.

Yksi erikoisosaamisalueemme on räätälöidyt elektroniikkakotelot, jotka sisältävä kaikki läpivientiaukot liittimille, näytöille tai läpivientiholkeille. Kotelo tulostetaan muovista eikä jälkityöstöä tarvita tulostamisen jälkeen. Toimitamme kotelot valmiiksi asiakkaalle räätälöitynä ja tulostettuna.

Teemme mekaniikkasuunnittelun ruiskuvalettaville muovituotteille. Etsimme muovituotesuunnittelussa järkevän ratkaisun muovituotteelle optimoimalla muotti- ja valmistuskustannukset, mutta pitämällä tuotteen ulkonäön ja ominaisuudet korkeatasoisina.

Olemme laskeneet asiakkaamme muovituotteen muottikustannuksia jopa yli 50% tinkimättä tuotteen ominaisuuksista.

FEM-laskenta ja simulointi

Käytämme tarpeen vaatiessa FEM-laskentaohjelmaa varmistamaan tuotteen lujuutta ja jäykkyyttä. FEM-laskennan avulla voimme optimoida tuotteen valmistuskustannukset ja ominaisuudet, jolloin varmistetaan tuotteen kilpailukyky. Lisäksi käytämme erilaisia simulointeja suunnittelun aikana, jolla parannamme tuotteen valmistettavuutta.

Esimerkiksi FEM-analyysillä tarkastellaan ohutlevyrakenteiden joustoa. Tuotteissa käytetään useasti liian paksua levyä, joka nostaa valmistus- ja kuljetuskustannuksia. FEM-analyysin avulla materiaalin paksuus optimoidaan sopivaksi.

FEM-laskenta

Suunnitteluohjelmistot

Mekaniikkasuunnittelun teemme pääasiassa parametrisilla suunnitteluohjelmistoilla kuten SolidWorksillä, Alibre Designillä, Vertexillä sekä Autodesk Inventorilla. 3D-suunnittelu tarjoaa etuja 2D-suunnitteluun nähden. Yksi suurimmista eduista on 3D-suunnittelun mahdollistamat nopeat muutokset, jotka päivittyvät 3D-mallin myötä työ- ja kokoonpanopiirustuksiin. 3D-suunnittelu on yleensä nopeampaa 2D-suunnitteluun verrattuna. 3D-suunnittelusta syntyvä 3D-malli auttaa hahmottamaan tuotetta tai kappaletta helpommin. Teemme 2D-suunnitteluan tarpeen vaatiessa.

Käytämme nopeaan luonnosteluun tai pintamallinnukseen tarvittaessa erillistä NURBS-mallinnusohjelmaa, Moi3D:tä. Parametriset suunnitteluohjelmistot eivät avaa mesh-malleja luontevasti, kuten Sketchupilla mallinnettuja osia, joten käytämme tähän ViaCAD:iä. Hallitsemme siis lähes jokaisen 3D-mallin.


SolidWorks
Alibre logoAutodesk InventorVertex G4ViaCAD

 

PYYDÄ TARJOUS 3D-SUUNNITTELUSTA TAI OTA YHTEYTTÄ:

juha.lievonen(at)dgn.fi

Puh. 040 715 0972