Tekninen dokumentointi

Piirustukset valmistukseen

 • Työpiirustukset
 • Kokoonpanopiirustukset
 • Räjäytyskuvat

Laadukas ja virheetön tuote vaatii selkeät työpiirustukset. Teemme standardin mukaiset osapiirustukset, joiden avulla tuotteet ovat helposti valmistettavia. Ohutlevyosien työpiirustuksissa on huomioitu oikeat projektioiden käännöt levitys- ja kanttauskuvantojen suhteen. Työpiirustuksesta selviää mm. vaadittavat pinnanlaadut sekä mittatoleranssit.

Kokoonpanopiirustuksen on oltava yksiselitteinen laadukkaan ja nopean valmistuksen kannalta. Kokoonpanopiirustukseen teemme räjäytyskuvannot, jotka helpottavat kokoonpanopiirustuksen luettavauutta sekä tuotteen valmistusta. Osaluettelosta käy selville kokoonpanossa tarvittavat piirustukselliset komponentit sekä osto-osat. Jokainen komponentti, osa ja kokoonpano on yksilöity uniikilla piirustusnumerolla, jolla estetään virheellisen tuotteen syntyminen. Tuotteen muuttuessa piirustuksiin päivitetään revision avulla muutokset ja näin tuotehistoria säilyy hyvin hallittavissa.

Patenttipiirustus

Työpiirustukset

Jokaisesta valmistettavasta osasta laaditaan työpiirustus, josta selviää osan geometria, materiaali, pinnanlaadut sekä muut valmistuksessa oleelliset tiedot. Yksi oleellinen tieto piirustuskentässä on  yleistoleranssi, jolla määritetään tuotteen yleinen mittatarkkuus. Valmistuspiirustukseen lisätään jokainen yksityiskohta osan valmistettavuuden vuoksi.

Kokoonpanopiirustukset

Laadimme jokaisesta kokoonpanosta kokoonpanopiirustuksen, jossa on osaluettelo osien ja komponenttien havainnontia varten. Osat ja komponentit ovat eriteltynä osaluettelossa piirustusnumeron mukaisesti.

Piirustukset patenttia tai hyödyllisyysmallia varten

Patenttipiirustus

 • Kuvannot eri projektioista
 • Mahdollista laittaa numerot ja tekstit
 • Huomioitu hyödyllisyysmalli- ja patenttipiirustusten vaatimukset

Teemme hyödyllisyysmalli- ja patenttipiirustukset niiden vaatimukset huomoioiden. Patenttikuvissa ei saa olla esimerkiksi mitoitusta eikä piirustuksessa käytetä piirustuspohjaa. Toimitamme patenttikuvat viitenumeroinnilla tai ilman niitä. Piirrämme tekniset kuvat hyödyllisyysmalli- ja patenttihakemuksiin 3D- tai 2D-muodossa.

Patentti- ja hyödyllisyysmallikuvissa on erityisen tärkeää kuvien selkeys, vaatimukset ja oikea numerointi.

DXF- ja 3D-tiedostot

 • 3D-mallit:  esimerkiksi STEP, IGES, SolidWorks, Alibre, Inventor
 • 2D-piirustukset: PDF, DWG
 • Työstöratatiedostot: DWG, DXF, STEP, IGES

3D-suunnittelun lopputuloksena toimitamme työstöratatiedostot tuotantoa varten. Ohutlevyosasta saamme levityskuvannon DXF-muodossa valmistukseen käden käänteessä. 3D-mallit voidaan tallentaa lähes kaikkiin yleisimpiin tiedostomuotoihin kuten STEP, IGES ja STL.

Tekninen dokumentointi

 • Huolto- ja käyttöohjeet
 • Asennusohjeet
 • Räjäytyskuvat
 • PI-kaaviot
 • Tekniset esitteet

Huolto-, käyttö- ja asennusohjeisiin laaditaan kuvat CAD-ohjelmistolla. Kuvat muokkaamme tarpeen vaatiessa vektorigrafiikkaohjelmistolla. Ohjeiden luomiseen käytämme lisäksi taitto-ohjelmaa, jolloin ohje on selkeä ja helposti luettava.

Teemme teknisiä esitteitä, joihin lisätään kuvien ja piirustusten lisäksi esimerkiksi taulukko ja muuta teknistä tietoa.